Energibyrån i Söderhamn AB

Projektering

När man lämnat planeringsstadiet och bestämt sig för vilken åtgärd man vill genomföra i sin fastighet kommer projekteringen, i projekteringen tar man bland annat fram effekter, flöden och produkter för att säkerställa en så korrekt och kostnadseffektiv lösning som möjligt.

Energibyrån utför projekteringar för värme och kylkretsar, vi projekterar även större anläggningar för energiåtervinning med t.ex. ventilation, mark och berg i kombination med värmepumpar.