Energibyrån i Söderhamn AB

Energiutredningar

I de flesta fastigheter kan energianvändningen minskas väsentligt. Vår styrka är att kunna kombinera teoretisk energianalys med praktisk erfarenhet av service, underhåll, installationer och driftoptimering – och på så sätt föreslå de åtgärder som fungerar i praktiken.

I vår energiutredning analyserar vi energiförbrukningar, går igenom ventilation, värme, vatten och styr i fastigheten på plats. I vissa fall och vid önskemål ses även fastighetens underhållsplan över och uppdateras. Vi tittar både på vad som kan göras för att få befintlig utrustning att fungera så effektivt som möjligt och på vilka investeringar som kan göras för att minska energianvändningen.

Energiutredningen presenteras i en energirapport där vi bland annat presenterar förslag på åtgärder med energibesparing, återbetalningstid. Vi går igenom rapporten tillsammans med er och hjälper till att ta fram en plan på hur ni kan gå vidare.