Energibyrån i Söderhamn AB

Termografering

Termografering är en metod som kan användas för mätning och spårning av t.ex. kallras, köldbryggor mm. Termografering är även en effektiv metod för att se flödesriktningar på värmesystem och även överbelastningar på elinstallationer.