Energibyrån i Söderhamn AB

Serviceavtal

Med ett serviceavtal från oss får du ett närmare samarbete med driftoptimering, felanmälan, support, jour samt planerade besök en eller flera gånger per år.

Serviceavtalet kan även innefatta ventilationsanläggningen med saker som rengöring, injustering och OVK. Detta avtal kan i kombination med att man installerar en WEB-baserad DUC utökas med driftövervakning, larmfunktion och energiuppföljning månadsvis.